Vodiči
majitelia áut
pozor

Nové garáže vo vašom okolí. Firma SELL - SLOVAKIA s.r.o. pripravuje výstavbu hromadných garáží pre osobné vozidlá.

Garážové domy - Prešov - sídlisko Sekčov

Firma SELL SLOVAKIA s.ro. sa v spolupráci s mestami a mestskými časťami ako aj ÚHA snaží riešiť stále sa zhoršujúcu situáciu v statickej doprave. Základom je spoznať špecifiká tej – ktorej mestskej časti a samozrejme názory a požiadavky obyvateľov tiež nie sú na poslednom mieste.

Kritickú situáciu v Prešove na sídlisku Sekčov sa snažíme riešiť už dlhšiu dobu. Nakoľko vhodných lokalít ma zriadenie ďalších parkovísk už niet, nemá zmysel rozširovať a zriaďovať parkoviská v jednej úrovni na úkor ubúdajúcej zelene. Za predpokladu, že sa sídlisko už ďalšími obytnými objektmi zahusťovať nebude, postačilo by zdvojnásobenie kapacity súčasných parkovísk do dvoch úrovní alebo výstavba minimálne dvojúrovňových parkovacích domov.

Výhodou týchto menších objektov, ktorých kapacita je 80 – 150 garážových a parkovacích miest sú nasledovné:

V spolupráci s ÚHA sme vytypovali tri lokality pre začiatok realizácie, kde situácia v statickej doprave vyžaduje riešenie čo v najkratšej dobe.

Sú to:

  1. Karpatská ulica
  2. Sibírska ulica
  3. Trieda Ľ. Svobodu

Ako pilotný projekt bol zvolený garážovo – parkovací dom na Sibírskej ulici.

GARÁŽOVO - PARKOVACÍ DOM SIBÍRSKÁ ULICA

Dvojpodlažný objekt je zakomponovaný za Sibírskou ulicou, vedľa súčasne existujúceho parkoviska. Celý objekt je umiestnený mimo sídliska, avšak ako je možné čo najbližšie k obydliam.

Kapacita tohto objektu je 52 garážových boxov a 46 parkovacích miest a tak iba niekoťko desiatok motoristov sa môže stať majiteľom garážového boxu parkovacieho miesta neďaleko svojich obytných blokov. Garážový box o rozmeroch 6 x 3 metre je vybavený osvetlením a prípojkami 220V. Každá jedna garáž je vybavená samostatným meraním spotreby el. energie. Sú chránené výklopnými garážovými vrátami, okrem toho celý objekt ( prvé aj druhé podlažie) má osadené diaľkovo ovládané výsuvné sekčné brány z ťahaného železa (dvojitá ochrana).Objekt môže byť vybavený aj kamerovým systémom.

Všetky garážové boxy, ako aj parkovacie miesta sa budú predávať do osobného vlastníctva. Na začiatku výstavby sa budú spisovať zmluvy o budúcej zmluve, po ukončení stavby kúpno-predajné zmluvy Pred odovzdaním garážových boxov budúcim majiteľom bude musieť byť vytvorené spoločenstvo majiteľov garáží (obdoba Spoločenstva majiteľov bytov), aby sa objekt mohol spravovať aj v budúcnosti (revízne prehliadky, opravy, atď.). Predávané garážové aj parkovacie miesta Vás navždy zbavia únavného hľadania parkovacieho miesta a zároveň zvyšujú trhovú cenu bytu, ku ktorému prislúchajú.

Prikladáme aj niekoĺko vizualizácií

Umiestnenie garážovo - parkovacieho domu – celková situácia
Umiestnenie garážovo - parkovacieho domu – celková situácia

Vizualizácia garážovo-parkovacieho domu zo strany príjazdu zo Sibírskej ulice
Vizualizácia garážovo-parkovacieho domu zo strany príjazdu zo Sibírskej ulice

Vizualizácia garážovo-parkovacieho domu zo severnej strany
Vizualizácia garážovo-parkovacieho domu zo severnej strany

Vizualizácia garážovo-parkovacieho domu zo západnej strany
Vizualizácia garážovo-parkovacieho domu zo západnej strany

Pohľad na garážovo-parkovací dom z vtáčej perspektívy.
Pohľad na garážovo-parkovací dom z vtáčej perspektívy.

V januári 2016 bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie. V súčasnosti prebieha stavebné konanie pre vlastný objekt a prístupovú komunikáciu. Po skončení stavebného konania sa začne s uzatváraním zmlúv o budúcich zmluvách pre garážové boxy aj parkovacie miesta. Ďalšie informácie môžete získať na telefonnych číslach uvedených na úvodnej strane, alebo na mailovej adrese sellslovakia.garaze3@gmail.com .

Nezáväzná rezervácia

Ak máte záujem, prípadne máte pripomienky ku projektu, využite niektorý z uvedených kontaktov.

Tel. č./Fax: 055 63 241 75
Mobil: 0911 608 460

Počet garáží je obmedzený.

Neváhajte preto a čím skôr sa nezáväzne zaregistrujte.

SELL SLOVAKIA s.r.o. | design by: Template World